středa 12. října 2016

Sušené kytice

Kresby olejovým pastelem. 
Ach ...


sobota 1. října 2016

Teraso-lávka

Tohle je místo před chalupou, kde zasvítí první sluníčko 
a kde jsou o prázdninách ty nejkrásnější západy slunce. 
Vždycky se mi líbily lavičky kolem stromů
s tak jsme kolem našich přestárlých jasanů vymysleli teraso-lávku
k polehávání, odpočívání a sledování výhledu.
Workoš Zb. ztloukl ze zbytků, co zbyly ze stavby.
Konstrukci jsem obložila kameny, aby nešla vidět.